Serdecznie pragnę Państwa przywitać na stronie Finanseps


Zapraszamy do zapoznania się z porównywarką kredytów bankowych i instytucji finansowych. Jest to najlepszy sposób na znalezienie najtańszego źródła finansowania. Każda pożyczka jest szczegółowo omówiona i zaprezentowana na tablicy. Dzięki takiej prezentacji zyskacie Państwo na czasie i nie wychodząc z domu zaspokoicie swoje potrzeby. Zachęcamy do odwiedzin i korzystania z naszej usługi.

Z poważaniem Piotr Sowa


Porównywarka - Kalkulator kredytów i pożyczek hipotecznych lub mieszkaniowych.

Porównywarka kredytów i pożyczek na kupno mieszkania lub domu..

Kredyt hipoteczny pozwala zrealizować marzenie o własnym mieszkaniu, a z drugiej strony jest obciążeniem finansowym na wiele lat. Decyzja o jego uruchomieniu powinna być skrupulatnie przemyślana, tym bardziej, że nikt nie jest w stanie przewidzieć jak potoczą się jego losy finansowe. Banki również ze swojej strony stosują bardzo poważne zabezpieczenia, aby uniknąć niespodziewanych zwrotów. Ponieważ są to zobowiązania wieloletnie należy dokładnie wziąć pod uwagę za i przeciw. Kredyt hipoteczny to obecnie najtańsza forma finansowania zakupu mieszkania, domu czy działki bez środków własnych pokrywających całość inwestycji. Jak otrzymać kredyt hipoteczny? Banki bardzo skrupulatnie badają wszystkie wnioski, dlatego przed rozpoczęciem starania się o kredyt warto przygotować niezbędne dokumenty. Podstawowym elementem skłaniającym je do udzielenia kredytu jest odpowiednia dochodowość i stałość wynagrodzenia. Każdy bank ma inne założenia, ale w większości wymagają: dokumentów potwierdzających zatrudnienie wystawionych przez pracodawcę lub w przypadku działalności gospodarczej informacji o NIP, REGON, wpisu KRS i CeiDG, deklaracji pracodawcy o planowanym przedłużeniu umowy o pracę z pracownikiem, jeżeli zawarta jest na czas określony. Najczęściej instytucje bankowe sprawdzają informacje o pracowniku, podczas rozmowy z pracodawcą. Dokumenty świadczące o dochodowości kredytobiorcy: oświadczenie o dochodach,deklarację PIT o dochodach najczęściej za ostatni rok, ale bywa że z trzech ostatnich lat, w przypadku działalności gospodarczej: zaświadczenia o niezaleganiu w płaceniu składek ZUS i podatku do US, deklaracja przynajmniej za ostatni rok rozliczeniowy, dokumenty księgowe Kpir, bilans przedsiębiorstwa. Warto również dołączyć wszystkie formy zarobkowania i dochody, ponieważ ma to niebagatelny wpływ na wyliczanie rentowności starającego się o kredyt hipoteczny. Dokumentacja dotycząca nieruchomości. W przypadku nabycia mieszkania na rynku pierwotnym potrzebna jest następująca dokumentacja: przedwstępna umowa nabycia, informacja o wkładzie własnym, dane i odpis z księgi wieczystej, informacje o wypisie i wyrysie z rejestru gruntów, pozwolenie na budowę, informacje o developerze wpis do KRS, pełnomocnictwa, potwierdzenia developera na specjalnym bankowym druku. Jeżeli zakup dotyczy mieszkania, domu z rynku wtórnego potrzebne są: przedwstępna umowa z poprzednim właścicielem, odpis księgi wieczystej, dokument potwierdzający prawo własności sprzedawcy, informacja o wkładzie własnym, bankowa wycena nieruchomości, informacja o niezaleganiu z opłatami za czynsz, wodę, energię i inne.

Warunek otrzymania kredytu - dochód

Starając się o kredyt hipoteczny można na swojej drodze spotkać wiele przeciwności: niska dochodowość, brak stałego zatrudnienia, zbyt mała kwota wkładu własnego, zbyt krótki okres kredytowania ze względu na wiek. Kryterium dochodu jest dla banku niezwykle ważne, dlatego dużo chętniej kredyty udzielane są małżeństwom ze względu na dwa źródła dochodu i większą szansę zabezpieczenia na przyszłość. Zatrudnienie na umowę o pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej to dla banku wiarygodne źródła dochodu. Trzeba przyznać, że niektóre instytucje finansowe honorują umowy cywilno prawne, ale najczęściej wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Wiek kredytobiorców jest również brany pod uwagę, ponieważ banki oferują umowy kredytowe najczęściej do osiągnięcia wieku emerytalnego, w związku z tym osoba mająca 50 lat otrzyma kredyt maksymalnie na 15 lat. Wszystkie te utrudnienia można zabezpieczyć korzystając z ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Czasami bank wręcz wymaga wykupienie ochrony z powodu: niskiego wkładu własnego, ryzyka utraty pracy, następstw nieszczęśliwych wypadków, na wypadek śmierci beneficjenta kredytu. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, dlatego nie tylko kredytobiorca ma zobowiązania wobec banku, ale odwrotnie też banku musi spełnić określone wymagania.

Oprocentowanie

Najważniejszym elementem kredytu oprócz kapitału jest oprocentowanie kredytu. Najczęściej jest ona zależna od formy spłaty, jaką wybierze kredytobiorca i tak : oprocentowanie stałe przez cały okres kredytu, oprocentowanie zmienne, uzależnione od WIBOR. Oprocentowania stałego nie stosuje się raczej w kredytach długoterminowych, ale istnieje taka możliwość . Raty kredytu mogą być: stałe tzn. co miesiąc odprowadzana jest stała kwota, w praktyce na początku okresu kredytowania odprowadzane są odsetki, a dopiero później zmniejszany jest kapitał, malejące- odsetki naliczane są od kapitału, który pozostaje do spłaty. Jest to dużo korzystniejsza forma spłat, jednak dość obciążająca dla budżetu domowego. Decydując się na kredyt hipoteczny warto prześledzić wszystkie czynniki mające wpływ na cenę kredytu. Każdy bank swoje produkty opiera na: oprocentowaniu, prowizji banku, marży. Prowizja banku jest to najczęściej opłata stała uzależniona od kwoty kredytu. Można ją indywidualnie negocjować i próbować obniżyć. Marża banku jest uzależniona od wielkości kredytu, wkładu własnego i wielu innych zmiennych przedstawianych przez bank. Natomiast oprocentowanie to stawka WIBOR plus marża banku. Wibor jest uzależniony od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Obecnie są bardzo niskie i okres dla kredytobiorców pod tym względem jest bardzo dobry. Przedstawione powyżej trzy żelazne argumenty służą do porównywania kredytów między poszczególnymi bankami i wyliczanie kosztów poszczególnych zobowiązań. Warto sprawdzić usługi wielu poważnych graczy na rynku, aby mieć ogólną wiedzę na temat rynku kredytowego. Banki prześcigają się w różnych ofertach, przedstawiają propozycję często różniące się znacznie, ale wszystkie poruszają się wokół tych samych kryteriów. Obecnie nastąpił wysyp kredytów z niskim wkładem własnym, co jest niezwykle symptomatyczne i wskazuje na to, że banki nie mają już możliwości manewrowania oprocentowaniem, marżą banku i prowizją od rozpatrzenia kredytu. Co to jporównywarka internetowa?

Porównywarka kredytów hipoteczno-mieszkaniowych

Warto skorzystać z internetowej porównywarki kredytowej, dzięki której dostępne są informacje na temat poszczególnych elementów kredytu oraz RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Należy pamiętać, że RRSO jest wartością symulacyjną i każdego dnia może ulec zmianie. Dzięki takiej wirtualnej maszynie można nie wychodząc z domu oszacować, jakie możliwości oferuje bieżący rynek kredytowy i prześledzić czym różnią się oferty poszczególnych dostawców produktu kredytowego. Od razu widać od jakiego banku należy zacząć rozmowy i w jakich granicach negocjacyjnych można się poruszać. Należy pamiętać, że dopiero końcowa oferta banku będzie wiążąca. To co jest zamieszczane w przeglądarkach to tylko oferty poglądowe, które dają ogólną wiedzę o kredycie. Porównywarki internetowe to bezpłatne urządzenia do szybkiego, ułatwiające przeglądanie ofert poszczególnych banków. Oferują intuicyjny w obsłudze kalkulator, gdzie po wprowadzeniu wymaganych parametrów, przedstawiane są najkorzystniejsze propozycje finansowania wymarzonej inwestycji mieszkaniowej.                                                                Wszystkie artykuły opublikowane w portalu www.finanseps.pl są wyłącznie informacyjne. Szczegółowe informacje udzielą Państwu doradcy kredytowi.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści w całości lub jej fragmentach zabronione.